AVG

Privacy Verklaring
In deze privacyverklaring vindt u welke gegevens wij van u opslaan en hoe wij de veiligheid hiervan waarborgen. Wij adviseren u deze verklaring goed door te lezen. Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring stuur dan een mail naar info@waisvisz-wijnen.nl.

Algemeen
Waisvisz Wijnen vindt het belangrijk dat er zorgvuldig en veilig omgegaan wordt met persoonsgegevens. Deze worden dan ook met grote zorg veilig verwerkt en opgeslagen. Daarnaast houden wij ons aan alle eisen van de privacywetgeving (AVG). Dit betekend dat wij onder andere het volgende doen:
– Door middel van deze verklaring vermelden wij duidelijk met welk doel wij uw  persoonsgegevens verwerken.
Wij beperken ons tot de gegevens die wij echt nodig hebben.
– Wij beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen.
– Wij geven geen gegevens door aan derde partijen, tenzij dit nodig is om onze producten te leveren of dit wettelijk verplicht is.
– Indien wij gebruik maken van een derde partij maken wij afspraken om er voor te zorgen dat  deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
– Wij u altijd de mogelijkheid bieden om op uw verzoek uw gegevens in te zien, te corrigeren of  te verwijderen.

Gegevens
Om onze producten bij u af te leveren heeft Waisvisz Wijnen een aantal gegevens nodig. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk te factureren en derhalve onmogelijk onze producten af te leveren. Alle noodzakelijke gegevens  staan hieronder vermeld:
 – Naam
 – Organisatie (indien van toepassing)
 – Adres
 – Postcode
 – Plaats
 – Telefoonnummer
Voor het versturen en ontvangen van de nieuwsbrief hebben wij ook uw emailadres nodig.

Opslag en beveiliging
Waisvisz Wijnen neemt zo veel mogelijk beveiligingsmaatregelen om er voor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen bij uw gegevens kunnen. De toegang tot de gegevens is derhalve afgeschermd. Daarnaast zorgen wij dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.
Waisvisz Wijnen slaat uw gegevens niet langer op dan noodzakelijk. Dit betekent dat uw gegevens voor de nieuwsbrief opgeslagen worden totdat u zich uitschrijft. Indien u zich uitschrijft als klant worden uw gegevens binnen 3 maanden verwijderd uit ons klantenbestand.

Inzage en wijziging
Indien u wilt weten welke gegevens wij van u opslaan of als u de gegevens wilt wijzigen stuurt u een mail naar info@waisvisz-wijnen.nl. Vermeld in deze mail je naam en je verzoek en wij zorgen er voor dat u zo snel mogelijk een bericht ontvangt met de opgevraagde gegevens.
Mocht dit niet naar wens verlopen kunt u altijd contact opnemen. Zie contactgegevens. Als wij er niet samen uitkomen heeft u, op grond van de privacywetgeving, het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, ook wel privacytoezichthouder genoemd.

Waisvisz Wijnen
Tjaarda Waisvisz
Oude Amersfoortseweg 317
12112 AG Hilversum
T: 06-51235300
E: info@waisvisz-wijnen.nl
W: www.waisvisz-wijnen.nl
KVKnr: 34116566